Résultats CDC Féminin 2022

Finale CDC-F 2022

Finale – Samedi 22 octobre 2022 à SAUSHEIM
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
ILLZACH F3 ILLZACH F4 16,5 1,5

ILLZACH F3, championne CDC-F 2022, monte en CRC-F en 2023.

L’équipe d’ILLZACH F3, championne CDC-F 2022 face à l’équipe d’ILLZACH F4.

Résultats du CDC féminin du 15 octobre 2022

Division féminine

Groupe A :

Tour 7 – Samedi 15 octobre 2022 à SAINT-LOUIS
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
WITTELSHEIM F2 RHODIA F2 10.5 7.5
CERNAY F MPSL F 10.5 7.5
Exempt GUEBWILLER F2    
ILLZACH F3 MUNSTER F2 10.5 7.5

Classement final :

P Equipe Pts +/-
1 ILLZACH F3 16 33
2 WITTELSHEIM F2 14 -3
3 CERNAY F 14 6
4 MUNSTER F2 12 12
5 MPSL F 11 -3
6 RHODIA F2 9 -15
7 GUEBWILLER F2 8 -30

Résultats du CDC féminin du 8 octobre 2022

Groupe A :

Tour 6 – Samedi 8 octobre 2022 à WITTELSHEIM
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
WITTELSHEIM F2 CERNAY F 12 6
MPSL F Exempt    
GUEBWILLER F2 ILLZACH F3 7.5 10.5
MUNSTER F2 RHODIA F2 13.5 4.5

Classement après 6 tours :

P Equipe Pts +/-
1 ILLZACH F3 13 30
2 MUNSTER F2 11 15
3 CERNAY F 11 3
4 WITTELSHEIM F2 11 -6
5 MPSL F 10 0
6 RHODIA F2 8 -12
7 GUEBWILLER F2 8 -30

Résultats du CDC féminin du 1er octobre 2022

Groupe A :

Tour 5 – Samedi 1er octobre 2022 à SAUSHEIM
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
WITTELSHEIM F2 GUEBWILLER F2 12 6
CERNAY F MUNSTER F2 12 6
Exempt ILLZACH F3    
MPSL F RHODIA F2 9 9

Classement après 5 tours :

P Equipe Pts +/-
1 ILLZACH F3 10 27
2 MPSL F 10 0
3 CERNAY F 10 9
4 MUNSTER F2 8 6
5 WITTELSHEIM F2 8 -12
6 RHODIA F2 7 -3
7 GUEBWILLER F2 7 -27

Groupe B :

Tour 5 – Samedi 1er octobre 2022 à SAUSHEIM
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
ILLZACH F4 RHODIA F3 12 6
WITTELSHEIM F1 MUNSTER F1 10.5 7.5
GUEBWILLER F1 FESSENHEIM F 16.5 1.5

Classement final :

P Equipe Pts +/-
1 ILLZACH F4 13 21
2 WITTELSHEIM F1 11 9
3 RHODIA F3 11 6
4 GUEBWILLER F1 11 0
5 FESSENHEIM F 7 -15
6 MUNSTER F1 7 -21

Résultats CDC Féminin du 24 septembre

Groupe A :

Tour 4 – Samedi 24 septembre 2022 à SAUSHEIM
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
MUNSTER F2 WITTELSHEIM F2 15 3
ILLZACH F3 CERNAY F 18 0
Exempt RHODIA F2    
GUEBWILLER F2 MPSL F 6 12

Classement après 4 tours :

P Equipe Pts +/-
1 ILLZACH F3 10 27
2 MPSL F 8 0
3 MUNSTER F2 7 12
4 CERNAY F 7 3
5 GUEBWILLER F2 6 -21
6 RHODIA F2 5 -3
7 WITTELSHEIM F2 5 -18

Groupe B :

Tour 4 – Samedi 24 septembre 2022 à SAUSHEIM
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
MUNSTER F1 ILLZACH F4 3 15
FESSENHEIM F WITTELSHEIM F1 6 12
GUEBWILLER F1 RHODIA F3 10.5 7.5

Classement après 4 tours :

P Equipe Pts +/-
1 ILLZACH F4 10 15
2 RHODIA F3 10 12
3 WITTELSHEIM F1 8 6
4 GUEBWILLER F1 8 -15
5 FESSENHEIM F 6 0
6 MUNSTER F1 6 -18

Résultats CDC Féminin du 10 septembre

Groupe A :

Tour 3 – Samedi 10 septembre 2022 à ILLZACH
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
WITTELSHEIM F2 ILLZACH F3 3 15
CERNAY F Exempt    
MPSL F MUNSTER F2 6 12
RHODIA F2 GUEBWILLER F2 16.5 1.5

Classement après 3 tours :

P Equipe Pts +/-
1 ILLZACH F3 7 9
2 CERNAY F 6 21
3 RHODIA F2 5 -3
4 MPSL F 5 -6
5 GUEBWILLER F2 5 -15
6 MUNSTER F2 4 0
7 WITTELSHEIM F2 4 -6

Groupe B :

Tour 3 – Samedi 10 septembre 2022 à ILLZACH
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
ILLZACH F4 FESSENHEIM F 10.5 7.5
WITTELSHEIM F1 GUEBWILLER F1 13.5 4.5
MUNSTER F1 RHODIA F3 4.5 13.5

Classement après 3 tours :

P Equipe Pts +/-
1 RHODIA F3 9 15
2 ILLZACH F4 7 3
3 MUNSTER F1 5 -6
4 FESSENHEIM F 5 6
5 GUEBWILLER F1 5 -18
6 WITTELSHEIM F1 5 0

Résultats CDC Féminin du 25 juin 2022

Groupe A :

Tour 2 – Samedi 25 juin 2022 à SAINT-LOUIS
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
Exempt WITTELSHEIM F2    
RHODIA F2 CERNAY F 1.5 16.5
ILLZACH F3 MPSL F 6 12
MUNSTER F2 GUEBWILLER F2 6 12

Classement après 2 tours :

P Equipe Pts +/-
1 CERNAY F 6 21
2 MPSL F 4 0
3 ILLZACH F3 4 -3
4 GUEBWILLER F2 4 0
5 WITTELSHEIM F2 3 6
6 RHODIA F2 2 -18
7 MUNSTER F2 1 -6

Groupe B :

Tour 2 – Samedi 25 juin 2022 à SAINT-LOUIS
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
GUEBWILLER F1 ILLZACH F4 12 6
RHODIA F3 WITTELSHEIM F1 10.5 7.5
FESSENHEIM F MUNSTER F1 15 3

Classement après 2 tours :

P Equipe Pts +/-
1 RHODIA F3 6 6
2 MUNSTER F1 4 3
3 GUEBWILLER F1 4 -9
4 FESSENHEIM F 4 9
5 ILLZACH F4 4 0
6 WITTELSHEIM F1 2 -9

Résultats du CDC Féminin du 26 mars 2022

Groupe A :

Tour 1 – Samedi 26 mars 2022 à SAUSHEIM
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
MPSL F WITTELSHEIM F2 6 12
GUEBWILLER F2 CERNAY F 6 12
MUNSTER F2 Exempt    
RHODIA F2 ILLZACH F3 7.5 10.5

Classement après 1 tour :

P Equipe Pts +/-
1 WITTELSHEIM F2 3 6
  CERNAY F 3 6
3 ILLZACH F3 3 3
4 RHODIA F2 1 -3
5 GUEBWILLER F2 1 -6
  MPSL F 1 -6
7 MUNSTER F2 0 0

Groupe B :

Tour 1 – Samedi 26 mars 2022 à SAUSHEIM
Equipe 1 Equipe 2 Score 1 Score 2
ILLZACH F4 WITTELSHEIM F1 12 6
MUNSTER F1 GUEBWILLER F1 16.5 1.5
RHODIA F3 FESSENHEIM F 10.5 7.5

Classement après 1 tour :

P Equipe Pts +/-
1 MUNSTER F1 3 15
2 ILLZACH F4 3 6
3 RHODIA F3 3 3
4 FESSENHEIM F 1 -3
5 WITTELSHEIM F1 1-6
6 GUEBWILLER F1 1 -15